HORENSO – KIM CHỈ NAM TRONG PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI NHẬT

Ngay từ khi bắt đầu làm việc với người Nhật chắc chắn bạn sẽ được học quy tắt Horenso và lúc nào cũng phải nhớ đến nó. Horenso là từ viết tắt của ba từ Houkoku - Renraku - Soudan có nghĩa là: Báo Cáo - Liên Lạc - Thảo Luận. Ba từ này có thể coi là kim chỉ nam trong phong cách làm việc của người Nhật.