Job Archives

8 LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Thưởng ngay 1 tháng lương khi check in trước ngày 15/08/2019 Tổng thu nhập lên đến 15...

Read More

Thương Lượng
Hà Nội
Posted 7 giờ ago

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên đến 15 tháng lương/năm và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác. Xét tăng lương/thăng...

Read More

8tr - 15tr
Hà Nội
Posted 6 ngày ago

8 LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên đến 15 tháng lương/năm và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác Xét tăng...

Read More

Manager, Thương Lượng
Việc làm tại Nhật Bản
Posted 11 tháng ago

8 LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên đến 15 tháng lương/năm và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác, Xét tăng...

Read More

Thương Lượng
Việc làm tại Nhật Bản
Posted 1 tháng ago

8 LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên đến 15 tháng lương/năm và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác, Xét tăng...

Read More

10tr-30tr
Việc làm tại Việt Nam
Posted 3 tuần ago

8 LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên đến 15 tháng lương/năm và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác, Xét tăng...

Read More

10tr-30tr
Việc làm tại Việt Nam
Posted 6 ngày ago

8 LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên đến 15 tháng lương/năm và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác, Xét tăng...

Read More

Chương trình Sakura Campus được tổ chức định kỳ 1 năm 2 lần, chương trình Thực tập dành cho các bạn sinh viên khối ngành...

Read More

15tr - 30tr
Hà Nội
Posted 6 tháng ago

8 LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Thưởng ngay 1 tháng lương khi checkin trước ngày 15/08/2019 Tổng thu nhập lên đến 15 tháng...

Read More

10tr-30tr
Hà Nội
Posted 8 tháng ago

8 LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên đến 15 tháng lương/năm và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác, Xét tăng...

Read More

Thương Lượng
Hà Nội
Posted 6 tháng ago

Ominext đang tìm kiếm nhân tài cho vị trí Trưởng trung tâm sản xuất kinh doanh (Business Unit Manager) với các tiêu chí: 8 LÝ...

Read More

Thương Lượng
Hà Nội
Posted 3 tháng ago

8 LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên đến 15 tháng lương/năm và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác, Xét tăng...

Read More

Thương Lượng
Hà Nội
Posted 7 tháng ago

8 LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên đến 15 tháng lương/năm và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác, Xét tăng...

Read More

Thương Lượng
Việc làm tại Nhật Bản
Posted 3 tuần ago

 -MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng Java  hướng tới hàng triệu người dùng tại thị trường...

Read More

10tr-30tr
Hà Nội
Posted 5 tháng ago

8 LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên đến 15 tháng lương/năm và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác, Xét tăng...

Read More