Job Archives

 LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Thưởng nóng 01 tháng lương cho ứng viên gửi CV đồng thời gia nhập từ ngày 16/10/2019 đến...

Read More

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Thưởng nóng 01 tháng lương cho ứng viên gửi CV đồng thời gia nhập từ ngày 16/10/2019 đến...

Read More

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Thưởng nóng 01 tháng lương cho ứng viên gửi CV đồng thời gia nhập từ ngày 16/10/2019 đến...

Read More

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập hấp dẫn lên tới 15 tháng lương/ năm cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn...

Read More

Thương Lượng
Việc làm tại Nhật Bản
Posted 1 năm ago

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN). Được đánh...

Read More

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Thưởng nóng 01 tháng lương cho ứng viên gửi CV đồng thời gia nhập từ ngày 16/10/2019 đến...

Read More

up to 600 man
Việc làm tại Nhật Bản
Posted 6 tháng ago

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Mức lương thỏa thuận theo năng lực upto 600 Man/năm Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy...

Read More

10tr-30tr
Việc làm tại Việt Nam
Posted 4 tháng ago

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Xét tăng lương/thăng chức định kỳ 2 lần/năm. Trợ cấp tiếng Nhật lên đến 5.000.000 VND/tháng. Nâng cao...

Read More

Thương Lượng
Hà Nội
Posted 4 tháng ago

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên đến 15 tháng lương/năm và nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác. Xét tăng lương/thăng...

Read More

300 - 500 man/năm
Việc làm tại Nhật Bản
Posted 4 tháng ago

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Lương thỏa thuận xứng đáng với năng lực (lên tới 500 man/năm) Được tham gia các loại bảo...

Read More

9tr - 15tr
Hà Nội
Posted 3 tháng ago

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Thu nhập hấp dẫn, cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác (thưởng nhân tân binh xuất sắc,...

Read More

10tr - 25tr
Hà Nội
Posted 2 tháng ago

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Thu nhập hấp dẫn, cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác (thưởng nhân tân binh xuất sắc,...

Read More

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Thu nhập hấp dẫn, cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác (thưởng nhân tân binh xuất sắc,...

Read More

9 - 15tr
Việc làm tại Việt Nam
Posted 3 tuần ago

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập hấp dẫn lên tới 15 tháng lương/ năm cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn...

Read More

Thương Lượng
Việc làm tại Việt Nam
Posted 2 tuần ago

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập hấp dẫn lên tới 15 tháng lương/ năm cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn...

Read More