Trưởng nhóm Thiết kế

Mô Tả Công Việc   Tham gia vào quy trình thiết kế, và triển khai các sản phẩm, dự án với khách hàng Phối hợp...

Việc làm tại Việt Nam

Business Unit Manager (N2, IT)

Ominext đang tìm kiếm nhân tài cho vị trí Trưởng trung tâm sản xuất kinh doanh (Business Unit Manager) với các tiêu chí: MÔ TẢ...

Việc làm tại Việt Nam

Senior Marketing Online

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng kế hoạch và tham gia triển khai các chiến dịch Online Marketing: Content Marketing, SEO, Email Marketing, PPC…...

Việc làm tại Việt Nam

[Up to $1500] Senior Java Developer

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng Java cho khách hàng Nhật Bản. – Được tham gia...

Việc làm tại Việt Nam

Trưởng nhóm Truyền Thông

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Đề xuất, xây dựng, triển khai và đo đạc hiệu quả các chiến dịch, kế hoạch truyền thông và sự...

Việc làm tại Việt Nam

[Up to $2000] Project Manager

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Chịu trách nhiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản thông qua Kỹ sư cầu nối: giao tiếp, thương lượng,...

Việc làm tại Việt Nam