Nhân viên CopyWriter

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập hấp dẫn lên đến 14 tháng lương/ năm cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn...

Việc làm tại Việt Nam

TTS Tuyển Dụng

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Được hướng dẫn và học hỏi trực tiếp từ trưởng phòng Nhân sự Thu nhập theo năng lực...

Dành cho sinh viên

Chuyên Viên Tuyển Dụng (IT Recruiter)

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập hấp dẫn lên đến 14 tháng lương/ năm cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn...

Việc làm tại Việt Nam