Chuyên Viên Tuyển Dụng [SL:02]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Lập và triển khai thực hiện các kế hoạch tuyển dụng cho các yêu cầu tuyển dụng – Xây dựng...

Việc làm tại Việt Nam

Nhân viên Đào tạo

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Kiểm soát việc tham gia đào tạo, kết quả đào tạo của nhân viên toàn công ty – Thực hiện...

Việc làm tại Việt Nam