Thực tập sinh Tuyển dụng

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những chuyên viên Nhân sự trẻ tài...

Dành cho sinh viên

Trưởng Ban phát triển nguồn nhân lực

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác (thưởng nhân tân binh xuất sắc, thưởng...

Việc làm tại Việt Nam

Nhân viên Admin Tuyển dụng

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập hấp dẫn lên đến 14 tháng lương/ năm cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn...

Việc làm tại Việt Nam

Chuyên Viên Tuyển Dụng (IT Recruiter)

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập hấp dẫn lên đến 14 tháng lương/ năm cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn...

Việc làm tại Việt Nam