Thực tập sinh Tuyển dụng

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Làm việc, học hỏi và phát triển cùng đồng nghiệp là những chuyên viên Nhân sự trẻ tài...

Dành cho sinh viên