CTV Tester

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập hấp dẫn Lộ trình thăng tiến (Careerpath) rõ ràng, xét tăng lương/thăng chức 2 lần/năm....

Việc làm tại Việt Nam

Middle/Senior Tester

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập hấp dẫn lên tới 14 -15 tháng lương/ năm cùng với nhiều khoản thưởng hấp...

Việc làm tại Việt Nam

IT Comtor

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác. Lộ trình thăng tiến (Careerpath) rõ ràng,...

Việc làm tại Việt Nam

[Senior] Japanese Quality Control Engineer

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập hấp dẫn lên tới 14-15 tháng lương/ năm cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn...

Việc làm tại Việt Nam