Senior Tester

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Hiểu và phân tích yêu cầu của khách hàng. – Thiết kế test plan, test design và testcases. – Thiết...

Việc làm tại Việt Nam

Japanese Quality Control Engineer [SL: 04]

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Đọc hiểu các tài liệu dự án tiếng nhật, tham gia phân tích nghiệp vụ để làm rõ yêu cầu....

Việc làm tại Việt Nam