[Onsite Japan] ERP Developer

Mô Tả Công Việc – Tham gia phát triển hệ thống ERP theo yêu cầu của công ty (Onsite 3 tháng tại Nhật Bản, sau...

Việc làm tại Việt Nam

[Up to 1500$] React Native Developer

Mô Tả Công Việc – Tham gia phát triển, xây dựng ứng dụng thiết bị di động bằng React Native hoặc các framework tương tự....

Việc làm tại Việt Nam