Software Quality Assurance Engineer (CTV QA)

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Thu nhập hấp dẫn cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác. Được xem xét trở thành nhân...

Việc làm tại Việt Nam

Process Quality Assurance (PQA)

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên tới 13 – 14 tháng lương, cùng nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác. Lộ...

Việc làm tại Việt Nam