Junior Bridge Engineer (Tiếng Nhật)

* ĐỐI TƯỢNG – Lập trình viên biết tiếng Nhật có mong muốn chuyển sang làm BrSE hoặc Quản lý. * MÔ TẢ CÔNG VIỆC...

Việc làm tại Việt Nam

[Up to $1500] Magento Developer (PHP)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng PHP cho khách hàng Nhật Bản. – Được tham gia...

Việc làm tại Việt Nam

[Up to $1500] PHP Developer

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng PHP cho khách hàng Nhật Bản. – Được tham gia...

Việc làm tại Việt Nam

PHP Developer (Fresher / Junior)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng backend PHP cho khách hàng Nhật Bản. – Được tham...

Việc làm tại Việt Nam

Lập Trình Viên .Net (Fresher / Junior)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng .NET cho khách hàng Nhật Bản. – Được tham gia...

Việc làm tại Việt Nam