[UP TO $1500] NODEJS DEVELOPER

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng backend Node JS cho khách hàng Nhật Bản. – Được...

Việc làm tại Việt Nam