Trưởng Ban phát triển nguồn nhân lực

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác (thưởng nhân tân binh xuất sắc, thưởng...

Việc làm tại Việt Nam