Thực tập sinh Mobile (Android/iOS)

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Được OJT vào dự án thực tế. Có chế độ trợ cấp ăn trưa và đi lại trong...

Việc làm tại Việt Nam

[Middle/Senior] Lập trình viên Android

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên tới 15 tháng lương/năm với các khoản thưởng hấp dẫn khác. Lộ trình thăng...

Việc làm tại Việt Nam

[Junior] Lập trình viên Android

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập lên tới 15 tháng lương/năm với các khoản thưởng hấp dẫn khác. Lộ trình thăng...

Việc làm tại Việt Nam