Nhân viên Hành chính văn phòng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Quản lý văn thư: lưu trữ, theo dõi công văn đến, công văn đi. Soạn thảo hợp đồng, quyết định,...

Việc làm tại Việt Nam