Trưởng phòng Hành Chính

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Thu nhập Upto 20M/ tháng, tháng lương  thứ 13,  thưởng Lễ, Tết. Lộ trình thăng tiến (Careerpath) rõ...

Việc làm tại Việt Nam