DevOps Engineer (AWS, Cloud)

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Thu nhập tương xứng với năng lực, cạnh tranh trên thị trường. Lộ trình thăng tiến (Careerpath) rõ...

Việc làm tại Việt Nam

Nhân viên Quản trị hệ thống Cloud

LÝ DO ĐỂ ĐỒNG HÀNH VỚI OMINEXT Tổng thu nhập hấp dẫn  cùng với nhiều khoản thưởng hấp dẫn khác. Khuyến khích học hỏi thỏa...

Việc làm tại Việt Nam