Trưởng nhóm Thiết kế

Mô Tả Công Việc   Tham gia vào quy trình thiết kế, và triển khai các sản phẩm, dự án với khách hàng Phối hợp...

Việc làm tại Việt Nam