HORENSO – KIM CHỈ NAM TRONG PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI NHẬT

Ngay từ khi bắt đầu làm việc với người Nhật chắc chắn bạn sẽ được học quy tắt Horenso và lúc nào cũng phải nhớ đến nó. Horenso là từ viết tắt của ba từ Houkoku - Renraku - Soudan có nghĩa là: Báo Cáo - Liên Lạc - Thảo Luận. Ba từ này có thể coi là kim chỉ nam trong phong cách làm việc của người Nhật.

3 YẾU TỐ ĐỂ TRỞ THÀNH BRSE “CHUẨN NHẬT”

BrSE có vai trò là một người phân tích yêu cầu từ khách hàng (Business Analyst), là lập trình viên (Developer) khi cần thiết, là người kiểm thử (Tester) khi bàn giao sản phẩm đồng thời cũng là người giám sát kế hoạch thực hiện (Project Manager). Với rất nhiều vai trò và kỹ năng như vậy, đặc biệt là phải tiếp xúc với khách hàng thường xuyên, BRSE cần có những yếu tố nào để đạt “chuẩn Nhật”